Home

Heemkundige kring

Werkgroep Oostbrabant

Zetel

Sint Jorisveld 134

3390 Sint-Joris-Winge

Telefoon

0477/687751

Email


werkgroep

Oostbrabant

De Koninklijke Oost-Brabantse Werkgemeenschap is een geschied- en heemkundige kring voor het Hageland en omgeving.   Via het tijdschrift, "Oost-Brabant" , het Hagelands Heemkundig Museum en het Hagelands Seizoensarbeiders Museum willen we de kennis over onze regio doorgeven aan de volgende generaties

250

Copyright © All Rights Reserved